News and Events

Notice Board

अडियो नोटिस वोर्ड सेवा
Published By: यो        on: 2016-01-12

कृषि तालिम निर्देशनालयवाट हरिहरभवनवाट संचालन हुने तालिम सम्वन्धि गतिविधिका वारेमा यस निर्देशनालयको अडियो नोटिस वोर्ड सेवा (संपर्क नं १६१८०१५५२२०४२) मार्फत सुचना प्राप्त गर्न सकिन्छ ।


Download Attachment: