News and Events

Notice Board

कृषि तालिम निर्देशनालयमा आ व २०७१/७२ क
Published By:         on: 2015-04-20

कृषि तालिम निर्देशनालयमा आ व २०७१/७२ को द्धितिय चौमसिकमा सचालन गरिने तालिमको विवरण
शि नं तालिम मिति संयोजक संपर्क नं
१ ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता तालिम मंसिर २८ – माघ २१ राजन गिरी ९८४१८२६३४२
२ कृषि योजना तर्जुमा तथा ब्यवस्थापन 
(आधारभुत सेवाकालिन तालिम ३५ दिने ) - रा प द्वी प्रा पुस ६ –माघ १४ निलक०ठ पोखरेल ९८४१२६२५९६ 
३ उध्यम बिकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम- अधिकृत स्तर माघ १८ – फाल्गुन १ याम कुमारी श्रे०ठ ९८४१६१४२५७
४ इरिगेसन इन्जिनियरिङ्ग (साना सिन्चाइ ) 
सम्बन्धी तालिम (३५ दिने ) - प्रा स ना प्रा स स्तर माघ २५ – चैत ४ लेखनाथ अधिकारी ९८४५४४२१८६


Download Attachment: