English || नेपाली

सुचना अधिकारी


श्री निलकण्ठ पोखरेल
वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
सूचना अधिकारी

डाउनलोडभुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकिकरण

श्री मिन प्रसाद बुढाथोकि
तालिम निर्देशक

ताजा सुचना तथा समाचार

लिंक


 

कृषि तालिम निर्देशनालय (DAT)

कृषि तालिम निर्देशनालयको परिचय

कृषि तालिम निर्देशनालय कृषि सेवामा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुलार्इ विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गर्नको लागि स्थापना गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि विभाग मातहत रहेको कार्यालय हो । कृषि सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको तालिमद्वारा क्षमता अभिबृद्धि गर्न  २०४४ मंसिर ४ मा केन्द्रीय कृषि तालिम केन्द्रको नामबाट स्थापना गरिएको थियो । त्यस समयमा यस कार्यालय अन्तरगत देशभरिमा १० वटा कृषि तालिम केन्द्रहरु रहेका थिए । ती १० कृषि तालिम केन्द्रहरुलार्इ २०४९ सालमा ५ वटा क्षेत्रिय कृषि तालिम केन्द्रहरुमा परिवर्तन गरियो ।

वि स २०६० मसिरमा केन्द्रीय कृषि तालिम केन्द्रलार्इ कृषि तालिम निर्देशनालयमा रुपमा पिरवर्तन गरी ५ विकास क्षेत्रमा रहेका ५ वटा क्षेत्रिय कृषि तालिम केन्द्रहरुलार्इ यसै तालिम निर्देशनालय अन्तरगत रहने व्यवस्था गरियो । कृषि तालिम निर्देशनालयले राजपत्राङ्कीत कर्मचारीहरुलार्इ र क्षेत्रिय कृषि तालिम केन्द्रहरुले राजपत्रअनङ्कीत र कृषकहरुलार्इ तालिम प्रदान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।